Wymogi do obrazów

MOŻESZ załadować obraz, jeśli spełnia wszystkie wymagania w lewej kolumnie:   NIE WOLNO załadować obrazu, jeżeli spełnia przynajmniej jeden warunek w prawej kolumnie:
Podstawowe wymagania i autorskie prawa
Mam 18 lat lub jestem starszy   Jeszcze nie mam 18 lat
Jestem autorem obrazu i/lub mam wyłączne prawa autorskie do obrazu. Nie jestem autorem obrazu i/lub nie mam wyłączności prawa autorskiego do niego.
Posiadam wszystkie uprawnienia i mam wszystkie pozwolenia na wykorzystanie wszystkich elementów na okazanym obrazie (produkty, twarze, znaki, własność) Nie posiadam uprawnień i nie mam pozwolenia na wykorzystanie wszystkich elementów na okazanym obrazie (produkty, twarze, znaki, własność)
Obraz nie stanowi pochodnego dzieła, lub jest pochodnym dziełem, ale posiadam wszystkie niezbędne prawa do wykorzystania go jako podstawy do swojego dzieła Obraz stanowi pochodne dzieło i ja nie dysponuję niezbędnymi prawami do wykorzystania go jako podstawy do swojego dzieła
Obraz zawiera rozpoznawalnych ludzi i mam podpisane zezwolenie na publikację dla wszystkich osób przedstawionych na obrazie Obraz zawiera rozpoznawalnych ludzi i ja mam podpisanego zezwolenia na publikację dla wszystkich osób przedstawionych na obrazie (*)
Obraz zawiera widok wnętrza budynku prywatnego lub innego rodzaju identyfikację własności prywatnej i mam podpisane zezwolenie na publikację przez właściciela odpowiedniej własności Obraz zawiera widok wnętrza budynku prywatnego lub innego rodzaju identyfikację własności prywatnej i ja nie mam podpisanego zezwolenia na publikację przez właściciela odpowiedniej własności (*)
Obraz nie zawiera logo, znaku handlowego lub usługowego Obraz zawiera logo, znak handlowy lub usługowy (*)
(*) Historie nowości wyłącznie dla użytkowania redakcyjnego nie wymagają podpisanego zezwolenia, również nie stosuje się do nich ograniczeń w zakresie znaków towarowych. Jednakże, materiały te powinny mieć załączony opis informacji na temat miejsca i daty wykonania zdjęcia (tytułowymi literami), w przeciwnym razie obraz nie będzie akceptowany. Jako materiały o nowościach nie są przyjmowane portrety rodzinne, pamiątki i inne wizerunki o tematyce ogólnej bez odniesienia do konkretnego zdarzenia.
Każde naruszenie prawa może doprowadzić do zablokowania konta i usunięcia wszystkich pobranych obrazów.
Wymagania dotyczące jakości obrazu
Moje zdjęcie/rysunek zapisany w formacie JPG (paleta RGB)  Moje zdjęcie/rysunek zapisany w formacie GIF, BMP lub innym (ale nie w JPG)
Moje zdjęcie / rysunek ma oryginalny rozmiar 1600 x 1200 pikseli lub więcej Moje zdjęcie / rysunek ma oryginalny rozmiar mniej niż 1600 x 1200 pikseli
Mój obraz wektorowy zapisany w formacie EPS 8 lub mniejszym (**) Mój obraz wektorowy zapisany w formacie EPS 11 lub większym
(**) Możesz także pobrać pliki w formacie EPS 10, jednak wysoce zalecamy, aby pliki zachowywać w formacie EPS 8 w celu maksymalizacji zgodności z innym oprogramowaniem), przyjmujemy także pliki w CorelDraw (CDR 9–12), SVG i WMF.
Pliki EPS mogą być skompresowane w archiwum ZIP.
Moje zdjęcie nie zawiera żadnych błędów technicznych lub kompozycyjnych Zdjęcie nieostre, albo ma złą ostrość
Zdjęcie zawiera artefakty lub szumy, lub chromatyczną aberrację
Zdjęcie zawiera niepożądane odblaski
Zdjęcie ma martwe kolory, albo jest prześwietlonym lub niedoświetlonym
Zdjęcie nie ma fabuły, jednej kompozycji lub wyraźnej dominanty
Zdjęcie zawiera niejakościowo izolowane obiekty na jednokolorowym tle
Niedoświetlone zdjęcie lub ma nadmierny kontrast lub jest zepsutym przy użyciu filtrów
Zdjęcie jest „nieczyste” obiekty lub ma ramkę lub niewłaściwą orientację
Mój wektorowy wizerunek wyrysowany ręcznie i nie zawiera błędów technicznych Wektorowy obraz był automatycznie prześledzony programem, takim jak Corel Trace lub Adobe Live Trace
Wektorowy obraz zawiera rastrowy załącznik
Wektorowy obraz zawiera nadmierną liczbę węzłów, lub niepotrzebne, albo niewidoczne obiekty, lub nieużywane warstwy
Wektorowy obraz zawiera nie zamknięte obiekty
Wymogi do opisu obrazów
Nasze wyszukiwarki indeksują słowa tytułów i słów kluczowych w celu maksymalizacji trafności wyszukiwanych wyników. Bardzo ważnym jest, aby dokładnie i odpowiednio trafnie opisać zdjęcia, używając tylko te słowa, które naprawdę odzwierciedlają koncepcję i kompozycję obrazu.
My nie zezwalamy spamdeksing. Jeśli często będziecie używali nieodpowiednich tytułów, opisów i słów kluczowych, może to doprowadzić do zablokowania Waszego konta i usunięcia wszystkich wcześniej pobranych zdjęć.
Dodatkowe ograniczenia
My również nie akceptują następujące obrazy:
zbyt proste obrazy, które każdy może tworzyć w ciągu paru minut
dużą liczbę podobnych zdjęć jednej serii
płaskich obrazów sztandarów, herbów i inne oficjalnych emblematów
wizerunki pojedynczych skanowanych znaczków
obrazy, które nie mają wartości handlowej lub jeżeli podobnych obrazów na stronie jest już zbyt wiele
zdjęć pornograficznych, a także fotografii, które mogą nawiązywać do nienawiści etnicznej lub rasowej, jak również wszelkie inne fotografie, które naruszają ustawodawstwo
Releases
Pisemne zezwolenie na publikację obrazu modelu: Jeśli obraz zawiera twarz lub inną część ciała, którą można zidentyfikować, należy dołączyć pisemne zezwolenie na publikację obrazu modelu, dla każdej osoby obecnej na obrazie. Pisemne zezwolenie na publikację musi być podpisane przez samą model lub przez upoważnionego opiekuna (rodzica), jeśli model jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona.

Pisemne zezwolenie na publikację obrazu własności: Jeśli obraz zawiera widok wnętrza budynku prywatnego lub innego rodzaju identyfikację własności prywatnej, należy dołączyć pisemne zezwolenie na publikację obrazu, podpisane przez właściciela odpowiedniej własności.

Formy pisemnego zezwolenie na publikację obrazu można pobrać na linkach poniżej, a następnie wypełnić swoje dane i wydrukować. Jeśli masz już swoją formę pisemnego zezwolenie na publikację obrazu, można także używać go do pobierania obrazów w Kliparto, ale takie pisemne zezwolenia na publikację obrazu powinny być podobne wg treści. Akceptujemy także pisemne zezwolenie na publikację obrazu innych fotobanków.

 

◢ Mój Kliparto
Masz konto na Vector-Images.com?
Nie trzeba zalogować się ponownie. Wystarczy użyć swego loginu na Kliparto.

 

Pomoc
E-mail: help@cliparto.com
O fotobanku Informacje prawne Współpraca
0.361